Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Secret Knitters

 

 

Bij Secret Knitters willen we er zeker van zijn dat de relaties met onze klanten zo vlot mogelijk verlopen. Wij waarderen het vertrouwen dat u in Secret Knitters stelt en nemen uw rechten dan ook heel ernstig op. Met de onderstaande voorafgaande informatie en verkoopsvoorwaarden willen we u een klaar en duidelijk overzicht geven van uw rechten, en soms ook plichten. Indien er iets toch niet duidelijk is, stellen we het op prijs indien u ons dit meldt.

 

Lees deze informatie aandachtig vooraleer u hiermee akkoord te verklaren en doe dat telkens als u een nieuwe bestelling plaatst. Secret Knitters kan deze voorwaarden immers aanpassen en de nieuwe voorwaarden zullen van toepassing zijn op een nieuwe bestelling. Op de bestelling die u nu zal plaatsen, gelden de huidige voorwaarden. U kan de tekst afprinten of op de harde schijf van uw computer bewaren.

 

 

Ondernemingsgegevens

Secret Knitters

Hoogstraat 45, 2570 Duffel

Secret_knitters@outlook.com

BE.0746.513.384

Vertegenwoordigd door Jolien De Bruyn, geregistreerde entiteit-natuurlijke persoon

RPR Antwerpen

Artikel 1. Algemene bepalingen

De webshop van Secret Knitters, een entiteit-natuurlijke persoon met maatschappelijke zetel te Hoogstraat 45, 2570 Duffel, en met ondernemingsnummer 0746.513.384 (hierna ‘”Secret Knitters”’) biedt haar klanten de mogelijkheid om breipatronen, wol, breibenodigdheden en handgemaakte kleding aan te kopen en het bestellen van workshops over breien.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Secret Knitters houdt in dat de Klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Secret Knitters aanvaard zijn.

 

Om een bestelling te plaatsen, moet u meerderjarig zijn. Indien u nog minderjarig bent, mag u deze bestelling niet plaatsen. Dat moet dan gebeuren door uw ouders of uw wettelijke vertegenwoordiger.

Artikel 2. Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen, prijswijzigingen en tikfouten voorbehouden.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Tevens niet in de prijs begrepen zijn toeslagen zoals de recupelbijdrage, en de kosten van levering. Deze bijkomende kosten worden in elk geval uitdrukkelijk vermeld op het bestelformulier, dus voor u de bestelling doorgeeft. Lees dit goed na.

 

Secret Knitters behoudt zich het recht voor om de prijzen van de goederen te wijzigen, in het bijzonder wanneer een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft.

 

Prijzen van de aankoop kunnen verschillen bij een omruiling. Bij een omruiling voor hetzelfde artikel, alleen voor een andere maat, kan het bedrag van aankoop verschillen ongeacht of het online in mindering is gebracht. Bij een omruiling voor een ander artikel, wordt het aankoopbedrag gewoon van het nieuw artikel in mindering gebracht.

 

Artikel 3. Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Secret Knitters niet. Secret Knitters is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Secret Knitters is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Secret Knitters heeft het recht fouten aan te passen, ook wanneer een bestelling al bevestigd zou zijn. In dat geval heeft de Klant het recht te kiezen of hij van de aankoop afziet dan wel of hij deze bevestigt tegen de gecorrigeerde prijs of voorwaarde. Als de Klant niet binnen de week laat weten dat hij de aankoop bevestigt, gaat Secret Knitters er van uit dat de Klant van de aankoop afziet.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. Zo kan de kleurintensiteit van de webshop licht verschillen met uw artikel, en dit door verschil van belichting.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Secret Knitters. Secret Knitters kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Artikel 4. Online aankopen

 

Als u de bestelling bevestigt gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden, prijzen en beschrijvingen van producten. Wij behouden ons het recht voor om uw bestelling te blokkeren als het bezorgadres onjuist is of bij problemen tijdens de betaling. De bestelling wordt geaccepteerd en bevestigd door op opeenvolgende pagina’s/schermen gegevens in te voeren:

 

 1. De gekozen producten aan het winkelmandje toevoegen;
 2. Het winkelmandje met de bestelling bevestigen;
 3. Gegevens invoeren + Soort levering kiezen;
 4. Informatie voorafgaand aan de koop;
 5. Aanvaarding van deze voorwaarden van de verkoop;
 6. Betaalmethode kiezen en bevestigen.

 

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

 

 • Bancontact, Mister Cash: Via bijna 90% van alle banken kan de Klant via Bancontact, nu Mister Cash, dankzij 3-D Secure, veilig online betalen. Op basis van kaartnummer, vervaldatum en uw digipas kan de Klant de betaling voltooien.
 • Via overschrijving op het rekeningnummer: BE98 0689 3746 3193

 

De producten die via deze webshop worden aangeboden vormen een aanbod dat afhankelijk wordt gesteld van de voorwaarde van aanvaarding door Secret Knitters.

Secret Knitters is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de Klant betrokken is.

 

Artikel 5. Levering en uitvoering van de overeenkomst

 

De verzendingskosten zijn aangegeven bij elk product en als volgt berekend:

 

 • Voor België:

 

 • Bestellingen binnen een radius van 15 kilometer (Duffel, Lint, Lier, Kontich, Sint-Katelijne-Waver): transport is steeds gratis en gebeurt op afspraak;
 • Particuliere bestellingen buiten een radius van 15 kilometer: €4,70.

 

Daar ons orderverwerkingssysteem geen rekening kan houden met al deze criteria, is het mogelijk dat de leveringskostprijs hoger of lager is dan deze op de orderbevestiging. Dit wordt u dan binnen de zeven werkdagen medegedeeld. Deze verzendkosten zijn tevens verschuldigd wanneer de bestelling niet kan worden bezorgd of als een bestelling gedeeltelijk wordt geretourneerd

 

De levering gebeurt op een postpuntadres of bij u thuis. De levering bij u thuis wordt gratis verzorgd door Secret Knitters zelf indien u binnen een radius van 15 kilometer wenst te laten leveren of rechtstreeks in een dichtbijzijnde postpunt door het bedrijf Bpost indien u buiten een radius van 15 kilometer van onze maatschappelijke zetel wenst te laten leveren. Wanneer u niet aanwezig bent of wanneer het pakket niet bezorgd kan worden, zult u een afhaalbericht ontvangen waarmee u naar het postkantoor of postpunt bij u in de buurt kan gaan.

 

Particuliere bestellingen worden maximum 14 dagen na ontvangst van de bestelling geleverd. Deze levertermijn is louter indicatief: het niet respecteren van de levertermijn kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding in hoofde van Secret Knitters aangezien de leveringstermijnen enkel ter informatie en zonder enige verbintenis worden opgegeven.

 

Het is mogelijk dat de Klant toch een bevestiging heeft ontvangen van een product waarvan de voorraad uitgeput is. Het is ook mogelijk dat de levering door omstandigheden, waarvoor Secret Knitters geen fout treft, vertraging oploopt. Indien Secret Knitters niet levert binnen de afgesproken leveringstermijn of – wanneer geen leveringsdatum werd afgesproken – binnen de dertig dagen volgend op uw bestelling, heeft de Klant het recht van de aankoop af te zien en terugbetaling te ontvangen, tenzij het product naar de Klant onderweg is.

 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onmiddellijk worden gemeld aan Secret Knitters. De Klant is verplicht de geleverde goederen bij ontvangst te inspecteren. Indien de geleverde goederen niet conform met de overeenkomst zijn (verkeerd of te weinig geleverd, en/of met een fout c.q beschadiging), dient de Klant dit onmiddellijk na aflevering van de goederen schriftelijk te melden bij Secret Knitters. De Klant dient vervolgens een verkeerd geleverd of beschadigd goed onmiddellijk na ontvangst aan Secret Knitters terug te sturen onder vermelding van het gebrek.

 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Secret Knitters was geboden.

 

Artikel 6. Duur van de overeenkomst

 

Een overeenkomst komt pas tot stand nadat de bestelling van de Klant door Secret Knitters per e-mail is bevestigd op het emailadres dat door de Klant werd meegedeeld.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Secret Knitters.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Secret Knitters te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 8. Herroepingsrecht

 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Secret Knitters.

 

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag

 

 • waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt,
 • waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.
 • waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt.

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Secret Knitters via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

 

Bij herroeping wordt er verwacht dat uw artikelen in de huidige verpakking en ongedragen en ongebruikt terug verzonden worden. Zo niet, gelden uw artikelen niet aan de herroepingsvoorwaarden en kunnen we geen omruiling toelaten.

 

De Klant kan het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website www.secretknitters.be. Als de Klant van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij de Klant onverwijld per e-mail een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen.

 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Secret Knitters heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Secret Knitters. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

 

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

 

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is of verloren gaat, behoudt Secret Knitters zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering of verlies van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen of door het uitoefenenen van de herroeping. Om hygiënische redenen worden er geen onderbroeken en siliconen BH’s / Pads omgeruild.

 

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur kunnen worden teruggenomen.

 

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Secret Knitters alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de kost voor de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Secret Knitters op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Secret Knitters wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

 

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Secret Knitters geboden goedkoopste standaardlevering worden niet terugbetaald.

 

Secret Knitters betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 

 • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
 • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

 

Artikel 9. Garantie

 

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant vooraf contact op te nemen met de Secret Knitters klantendienst waarna de Klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Secret Knitters.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Secret Knitters zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

 

De wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. De garantie is niet overdraagbaar.

 

Artikel 10. Klantendienst

De klantendienst van Secret Knitters is bereikbaar via e-mail op secret_knitters@outlook.com of per post op het adres Hoogstraat 45, 2570 Duffel. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

Artikel 11. Intellectuele eigendom

 

Alle rechten van intellectueel eigendom op alle in het kader van de Overeenkomst door Secret Knitters ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen berusten uitsluitend bij Secret Knitters of diens licentiegevers.

 

De Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die in deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst of anderszins schriftelijk expliciet worden toegekend en voor het overige zal Klant deze materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken. Voornoemde lijdt uitzondering indien onmiskenbaar per abuis is nagelaten aan Klant zo’n recht op uitdrukkelijke wijze te verstrekken.

 

Tenzij indien en voor zover schriftelijk anders is overeengekomen, is het Klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectueel eigendom uit deze materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.

 

Het is Secret Knitters toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van diens materialen. Indien Secret Knitters door middel van technische bescherming deze materialen heeft beveiligd, is het Klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken, behalve indien en voor zover de wet dwingend het tegendeel bepaalt.

 

 

Artikel 12. Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Secret Knitters beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Secret Knitters zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 13. Privacy

 

De verantwoordelijke voor de verwerking, Secret Knitters, Hoogstraat 45, 2570 Duffel, BE0746.513.384, vertegenwoordigd door Jolien De Bruyn, geregistreerde entiteit-natuurlijke persoon, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016.

 

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:

 

 • de uitvoering van de afgesloten overeenkomst;
 • het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven;
 • reclame- en/of marketingdoeleinden;
 • het versturen van promotionele informatie met betrekking tot de producten en diensten;
 • het eventueel versturen van gratis staaltjes of het aanbieden van diensten aan gunstigere voorwaarden;
 • het beantwoorden van vragen van de gebruikers;
 • het realiseren van statistieken;
 • het verbeteren van de kwaliteit van de website en de producten en/of diensten door de verantwoordelijke voor de verwerking;
 • informatie doorsturen met betrekking tot nieuwe producten en/of diensten door Secret Knitters
 • direct marketingdoeleinden: toelaten dat de interesses van de gebruiker beter worden geïdentificeerd.

 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie voorzijde van identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Secret Knitters gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

 

U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing.

 

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

 

Het is mogelijk dat de verkregen persoonsgegevens worden doorgegeven aan met ons samenwerkende bedrijven waaronder ons boekhoudkantoor.

Secret Knitters houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

 

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op het mailadres secret_knitters@outlook.com

 

Artikel 14. Gebruik van cookies

 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Voor meer informatie over welke type cookies wij gebruiken, waarvoor deze dienen en hoelang deze worden bewaard, kan u terecht op onze Cookie policy.

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

 

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

 

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

 

Artikel 15. Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Indien een onderdeel van deze voorwaarden, die de overeenkomst tussen partijen uitmaken, om welke reden ook onwettig of nietig zou zijn, dan doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de overeenkomst, tenzij deze zonder dit nietige beding niet zou kunnen voortbestaan.

Het nalaten op gelijk welk moment door Secret Knitters om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 16. Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Secret Knitters. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Secret Knitters kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de Klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 17. Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 18. Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Antwerpen bevoegd.

 

We herinneren u aan het feit dat de Europese Commissie een bemiddelingsplatform ter beschikking stelt (Online Dispute Resolution), dat u hier kunt contacteren http://ec.europa.eu/odr/.

 

De volgende stap in de bestelling is de aanvaarding van de voorwaarden. Daarna dient de Klant het bestelformulier volledig en correct in te vullen. Voor de bestelling wordt geplaatst, krijgt de Klant een overzicht en kan de Klant nog correcties doorvoeren. In deze bevestiging vindt de Klant een link naar de tekst van deze voorwaarden terug, die kan de Klant dus nogmaals nalezen en ook afdrukken. Daarna wordt de Klant gevraagd “bestelling bevestigen” en zal deze bij Secret Knitters worden geplaatst.